DNC ĐÀ NẴNG COWORKING SPACE

 

Địa chỉ: 56 Lê Đình Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 353 9922

Email: [email protected]

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai 8:00 Sáng – 17:30 Chiều
  • Thứ Ba 8:00 Sáng – 17:30 Chiều
  • Thứ Tư 8:00 Sáng – 17:30 Chiều
  • Thứ Năm 8:00 Sáng – 17:30 Chiều
  • Thứ Sáu 8:00 Sáng – 17:30 Chiều
  • Thứ Bảy 8:00 Sáng – 12:00 Chiều
  • Chủ Nhật Chỉ Dành Cho Thành Viên


    Copyright © 2023 DNC Danang Coworking Space