Vườn ươm doanh nghiệp DNES tuyển chọn dự án khởi nghiệp Khóa 2

I. Quy trình xét tuyển

+ 26/7: Công bố chương trình ươm tạo khóa II

+ 13/8: Buổi hướng dẫn viết đơn đăng ký

+ 31/8: Kết thúc nộp đơn sơ tuyển

+ 12/9: Kết thúc phỏng vấn và công bố kết quả sơ tuyển

+ 18/9: 15 dự án tham gia pitching chung khảo

+ 19/9: Công bố kết quả 8 dự án tham gia khóa II

+ 29/9: Hoàn thành ký kết hợp đồng

+ 1/10: Bắt đầu ươm tạo khóa II

II. Các chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ gói standard không gian làm việc chung DNC (04 thành viên)

+ Hỗ trợ tham dự 06 workshop chuyên sâu + Hỗ trợ chi phí chuyên gia tư vấn 1-1

+ Hỗ trợ thường xuyên 1-1 từ đội ngũ vườn ươm DNES

+ Hỗ trợ tiếp cận nhà đầu tư, nguồn vốn. DNES sẽ đầu tư 1-2 dự án tốt nhất sau ươm tạo.

+ Hỗ trợ truyền thông, giao lưu kết nối cộng đồng

III. Phương án ký hợp đồng ươm tạo16qIV. Nội dung ươm tạo:

+ Tư vấn 1-1 từ các chuyên gia + Kết nối, kêu gọi đầu tư.

+ Tổ chức các workshop chuyên sâu + Hỗ trợ từng dự án từ đội ngũ DNES

+ Giao lưu gặp gỡ cộng đồng

V. Chính sách vòng sơ tuyển:

15 dự án vào vòng sơ tuyển sẽ được giảm giá 25% một trong các gói của Coworking Space DNC (trong vòng 6 tháng)

VI. Chính sách hậu ươm tạo:

+ Tham gia CLB DNES Alumni

+ Trở thành mentor, người kết nối, hỗ trợ vườn ươm

+ Các dự án hậu ươm tạo sẽ được giảm giá 25% một trong các gói của Coworking Space DNC (trong vòng 6 tháng)

VII. Hướng dẫn quy trình và cách thức đăng ký tham dự:

Download mẫu tại đây: Đơn đăng ký ươm tạo khóa 2