MAIN Workshop tại Đà Nẵng

Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả vườm ươm và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trẻ.
Sáng nay ngày 30/8/2016, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, Chương trình Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong – MBI (hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc) và tổ chức đánh giá tác động The Evidence Network (TEN) đã phối hợp tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả vườn ươm và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trẻ.
MBI đặt mục tiêu hỗ trợ cho sự tăng trưởng của khối doanh nghiệp tư nhân tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Các dự án của MBI tại Việt Nam tập trung vào nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững. MBI hiện tại đang hỗ trợ Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh để thực hiện đánh giá vườn ươm và các chương trình hỗ trợ. TEN là tổ chức đi đầu trong việc đánh giá tác động của các chương trình đổi mới và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong chương trình khảo sát bắt đầu từ tháng 6, TEN thực hiện đánh giá Vườn ươm doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phnom Penh để xác định tác động của các chương trình này lên các công ty được hỗ trợ từ chương trình của họ. TEN cũng sẽ trình bày các kết quả của cuộc khảo sát của các doanh nghiệp trẻ để giúp Đà Nẵng xác định phân khúc tăng trưởng cao. Các nội dung đánh giá tập trung chủ yếu vào số liệu thống kê của công ty, tác động trên nguồn lực và năng lực của công ty, và tác động trên hiệu suất của công ty.
Tại Đà Nẵng, chương trình đã hỗ trợ làm khảo sát đối với chương trình ươm tạo khóa 1 của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Vườn ươm Cao đẳng công nghệ thông tin và Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hội thảo dành cho đối tượng khách mời là các cá nhân và tổ chức có quan tâm tới hoạt động khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp, có mong muốn học hỏi từ những kết quả khảo sát, góp ý vào các đề xuất cải tiến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Đà Nẵng trong thời gian qua cũng như định hướng chính sách cho thành phố về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thời gian sắp tới.