Mentoring Network Coffee

Tối ngày 19 tháng 8 năm 2016, tại cafe Trung Nguyên đã diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu giữa Hội đồng điều phối Mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng DNES, đại diện SECO EP Việt Nam – Anh Trần Trí Dũng và các doanh nhân tâm huyết tại Đà Nẵng đã và đang quan tâm đến việc xây dựng mạng lưới tư vấn khởi nghiệp, tư vấn hiệu quả và bền vững, hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng.