Khai trương Không gian làm việc chung DNES tại Đà Nẵng